marketing - DiggingDwarf - Marketing freelancer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


MARKETING NÁS BAVÍ... ALE CO TO JE?

 
Definice Marketing označuje jako činnosti, procesy, snahy a  metody prezentování, propagování, prodeje  služeb nebo produktů.
Nejen to, předmětem marketingu je také usměrňování a aktivní  ovlivňování nabídky firmy.

Marketing zásadním způsobem tedy ovlivňuje celé podnikání.

Marketing také musí umět správně rozpoznat a poznat současné, ale zejména budoucí potřeby trhu,
přesněji konkrétních skupin zákazníků.   
 

Co jsou hlavní aktivity marketingu?

 
Marketing v sobě integruje všechny činnosti, které budují silné vztahy se zákazníkem a ovlivňují celkovou strategii podniku
a jeho postavení na  trhu.
Soustředí se na předprodejní aktivity, zjišťování nebo vyvolávání  potřeb zákazníků a tím také ovlivňuje produktovou strategii firmy,
vývoj  nových výrobků a služeb a cenotvorbu..

DiggingDwarf Video
Login
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky